Montessoriskolen i Bergen – en helhetlig grunnskole

Ønsker du å gi dine håpefulle en skolegang med barnet i sentrum? På Montessoriskolen i Bergen tilbyr vi grunnskole fra 1.-10. trinn etter Montessoripedagogikken. Vi er Bergens eldste og største montessoriskole.

Montessoriskolen er et fullverdig pedagogisk alternativ, som skiller seg fra den offentlige skolen ved at det legges stor vekt på barns egen læring. Lærerne skal veilede og tilrettelegge slik at barnet kan prøve og feile. Barnet skal få rom til å være selvstendige, klare seg selv og få lov til å føle hvordan det er å være en bidragsyter.

Et av de mest berømte sitatene fra Maria Montessori oppsummerer det fint: «Hjelp meg å gjøre det selv».

På Montessoriskolen i Bergen følges Læreplan for Montessoriskolen 2020. Dette er en læreplan laget spesielt for montessoriskolene, og avviker fra den offentlige læreplanen ved at montessoripedagogikken er i førersetet, selv om mange av kompetansemålene er sammenfallende.

Skolen har et stabilt personale, og lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

Montessoriskolen i Bergen er også med i Trivselsprogrammet. Vi har utvalgte elever som er med i programmet og jobber sammen for å inkludere og aktivisere medelever i utetiden.

Vi tilbyr

  • Grunnskole 1.-10. trinn
  • Aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn
  • Skolefritidsordning for elever på 1.-4. trinn før og etter skoletid
  • Åpne og lyse klasserom
  • Stor naturtomt og lekeplass
  • Innføringskurs i montessoripedagogikk for foresatte hver høst
  • Friluftsliv for 1.-2. trinn, diverse «speideraktiviteter» som grilling, spikking, natursti mm.
  • Leirskole for 7. trinn, med fokus på kystkultur og kystnatur
  • Kantine til elever på ungdomstrinnet
  • Utenlandstur på 10. trinn

Våre ansatte

Pedagogene på Montessoriskolen i Bergen har høyskole- eller universitetsutdanning, og de fleste har tilleggsutdanning i montessoripedagogikk.

Lindis Tombre Nordborg

Daglig leder
Rektor

Lena Skogland

Assisterende rektor
Avdelingsleder 1.-7. trinn

Margit Kristin Solsvik

Avdelingsleder 8.-10 trinn

Birgitte Tørresdal

Teamleder småtrinnet A
Kontaktlærer småtrinnet A

Camilla Svendsen

Ungdomstrinnet

Christine Melve Ellingsæter

Kontaktlærer ungdomstrinnet B

Deirdre Doyle

Småtrinnet

Eirik Lynngård

Kontaktlærer ungdomstrinnet A

Eldri Hatleli

Kontaktlærer mellomtrinnet A

Elise Gjøsæter Lystrup

Kontaktlærer mellomtrinnet A

Emilia Dymarczyk

Småtrinnet

Emil Haugsdal

Kontaktlærer småtrinnet B

Florian Georg Grob

Mellomtrinnet
SFO

Hanne Jorunn Rosfjord Pedersen

Teamleder mellomtrinnet B
Kontaktlærer mellomtrinnet B

Hanne Momrak

Ungdomstrinnet

Helena Lie Mikalsen (permisjon)

Kontaktlærer småtrinnet B

Helene Gisele Husevik

Mellomtrinnet
SFO

Hildegunn Fosse

Småtrinnet

Synne Pedersen

Småtrinnet

John Barry Wøllo

Småtrinnet
Teamleder SFO

Linn Hellebust Løtuft

Kontaktlærer ungdomstrinnet B

Marte Karoline Nilsen

Mellomtrinnet

Marte Nord Hagen

Kontaktlærer ungdomstrinnet A

Marte Sharond Gammelsrød

Ungdomstrinnet

Micaela Cabrera Criales

Teamleder ungdomstrinnet A

Mona Boge

Ungdomstrinnet

Nina Thunes

Småtrinnet
SFO

Pernille Alfheim

Småtrinnet/mellomtrinnet

Ranveig Sæbø Skjetne

Mellomtrinnet

Ranveig Steinsland

Teamleder småtrinnet B

Sturle Igland-Bjordal

Ungdomstrinnet

Sverre Osland Netland

Kontaktlærer mellomtrinnet B

Tiril Maria Rysst Hoff

Teamleder mellomtrinnet A
Kontaktlærer mellomtrinnet A

Tore Morland Christensen

Teamleder ungdomstrinnet B

Vegard Framnes Hansen

Kontaktlærer småtrinnet B

Stiftelsesstyret

Stiftelsesstyret i Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen velges for to år om gangen og består i år av:

Styreleder: Arne Larsen
Nestleder: Johannes Myklebust Bysheim
Styremedlem: Bjarte Laukeland
Styremedlem: Sigrun Dale
Ansattes representant: Eirik Lynngård
FAU representant: Anette Tollisen Brekke
1. vara: Hans Henrik Nygaard
2. vara: Jostein Fjærestad

Styrevedtekter

Kontakt stiftelsesstyret

Ønsker du å komme i kontakt med styret? Send e-post til styret@mbib.no.

FAU

FAU-leder er Anette Tollisen Brekke.

Kontakt FAU

Ønsker du å komme i kontakt med FAU? Send e-post til fau@mbib.no

FAU har ansvar for oppgaver og sosiale arrangementer som:

• Bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem
• FAU-møter
• Sommerfest
• Halloweenfeiring
• 17. maifeiring
• Førjulsarrangement
• Dugnad
• Økonomisk støtte til elevrådets arbeid
• Bistå skolen ved arrangementer etter behov
• Samarbeid med Natteravnene i Fyllingsdalen og Bønes