Slik blir man elev på Montessoriskolen i Bergen

Søknad skjer gjennom søknadsskjema som skrives ut og sendes i posten eller scannes og sendes på epost til montessoriskolen@mbib.no.

  • Søknadsfrist for hovedinntaket er 1. november.
  • Søknadsfrist for supplerende inntak er 20. mai.

Se fullstendig inntaksreglement.