Lær meg å lære meg selv!

Ønsker du å gi dine håpefulle en skolegang med barnet i sentrum?

Montessoriskolen i Bergen tilbyr grunnskole fra 1.-10. trinn etter Montessoripedagogikken, der barnet og dets integritet står i sentrum.

Velkommen til
Montessoriskolen i Bergen

Vi tilbyr et undervisningsalternativ for barn og unge, bygget på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper hvor barnet og dets integritet står i sentrum.

Montessoriskolen er et fullverdig pedagogisk alternativ, som skiller seg fra den offentlige skolen ved at det legges stor vekt på barns egen læring. Lærerne skal veilede og tilrettelegge slik at barnet kan prøve og feile. Barnet skal få rom til å være selvstendige, klare seg selv og få lov til å føle hvordan det er å være en bidragsyter. Et av de mest berømte sitatene fra Maria Montessori oppsummerer det fint: «Hjelp meg å gjøre det selv».

Vi er Bergens eldste og største montessoriskole, og ligger sentralt til i gangavstand fra Oasen bydelssenter og med god kollektivforbindelse.

Viktige datoer

05
oktober

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte 5. oktober klokken 16.

01
februar

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2023-2024 er 1. februar 2023.

20
mai

Supplerende inntak

Supplerende inntak for skoleåret 2023-2024 er 20. mai 2023

Aktuelt

Elevinntak

Elevinntak

Vi har dessverre ikke ledige plasser for skoleåret 2022/2023.

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 er 1. november 2022.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte 5. oktober kl 16.

Vi inviterer alle som er interessert montessoripedagogikk og ønsker å søke sitt barn inn på skolen til informasjonsmøte.

Om Montessoriskolen i Bergen

Montessoriskolen i Bergen er en friskole med elever i 1.-10. klasse, med aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn.

Skolen ble etablert i 1990 og er organisert som en stiftelse.

Vårt formål er å fremme et utdanningsmiljø som sikrer at hver enkelt av våre elever, med bakgrunn i egne evner, vil være best mulig utrustet med de kunnskaper og verdier som er viktige for å bidra meningsfullt i det moderne samfunnet.

Montessoriskolen i Bergen er også med i Trivselsprogrammet. Vi har utvalgte elever som er med i programmet og jobber sammen for å inkludere og aktivisere medelever i utetiden.