Lær meg å lære meg selv!

Ønsker du å gi dine håpefulle en skolegang med barnet i sentrum?

Montessoriskolen i Bergen tilbyr grunnskole fra 1.-10. trinn etter Montessoripedagogikken, der barnet og dets integritet står i sentrum.

Bli elev

Velkommen til
Montessoriskolen i Bergen

Vi tilbyr et undervisningsalternativ for barn og unge, bygget på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper hvor barnet og dets integritet står i sentrum.

Montessoriskolen er et fullverdig pedagogisk alternativ, som skiller seg fra den offentlige skolen ved at det legges stor vekt på barns egen læring. Lærerne skal veilede og tilrettelegge slik at barnet kan prøve og feile. Barnet skal få rom til å være selvstendige, klare seg selv og få lov til å føle hvordan det er å være en bidragsyter. Et av de mest berømte sitatene fra Maria Montessori oppsummerer det fint: «Hjelp meg å gjøre det selv».

Vi er Bergens eldste og største montessoriskole, og ligger sentralt til i gangavstand fra Oasen bydelssenter og med god kollektivforbindelse.

Viktige datoer

05
september

Foreldremøte 1.-4. trinn

Foreldremøte 1.-4. trinn (gruppe 1A og 1B) kl. 18-20.

07
september

Foreldremøte 8.-10. trinn

Foreldremøte 8.-10. trinn kl. 18-20.

12
september

Foreldremøte 5.-7. trinn

Foreldremøte 5.-7. trinn (gruppe 2A og 2B) kl. 18-20.

03
oktober

Informasjonsmøte for nye søkere

Informasjonsmøte om skolen og pedagogikken. Aktuelt for nye søkere. Se mer informasjon under "aktuelt".

06
oktober

Verdensdagen for psykisk helse

Markering av verdensdagen for psykisk helse #lagplass

01
november

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er 1. november 2023

Aktuelt

Første skoledag etter sommerferien

Første skoledag etter sommerferien

Første skoledag 17.8.23

1. trinn møter kl. 9
2.-7. trinn møter kl. 8.30
Skoledagen avsluttes kl. 11.30

8. trinn møter kl. 9
9.-10. trinn møter kl. 10
Skoledagen avsluttes kl. 12

SFO har ordinær åpningstid.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte 3. oktober 2023 kl 16.

Vi inviterer alle foresatte som er interessert montessoripedagogikk og ønsker å søke sitt barn inn på skolen til informasjonsmøte. Elever som søker plass på ungdomstrinnet oppfordres til å delta på møtet.

Om Montessoriskolen i Bergen

Montessoriskolen i Bergen er en friskole med elever i 1.-10. klasse, med aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn.

Skolen ble etablert i 1990 og er organisert som en stiftelse.

Vårt formål er å fremme et utdanningsmiljø som sikrer at hver enkelt av våre elever, med bakgrunn i egne evner, vil være best mulig utrustet med de kunnskaper og verdier som er viktige for å bidra meningsfullt i det moderne samfunnet.

Montessoriskolen i Bergen er også med i Trivselsprogrammet. Vi har utvalgte elever som er med i programmet og jobber sammen for å inkludere og aktivisere medelever i utetiden.