Lær meg å lære meg selv!

Ønsker du å gi dine håpefulle en skolegang med barnet i sentrum?

Montessoriskolen i Bergen tilbyr grunnskole fra 1.-10. trinn etter Montessoripedagogikken, der barnet og dets integritet står i sentrum.

Velkommen til
Montessoriskolen i Bergen

Vi tilbyr et undervisningsalternativ for barn og unge, bygget på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper hvor barnet og dets integritet står i sentrum.

Montessoriskolen er et fullverdig pedagogisk alternativ, som skiller seg fra den offentlige skolen ved at det legges stor vekt på barns egen læring. Lærerne skal veilede og tilrettelegge slik at barnet kan prøve og feile. Barnet skal få rom til å være selvstendige, klare seg selv og få lov til å føle hvordan det er å være en bidragsyter. Et av de mest berømte sitatene fra Maria Montessori oppsummerer det fint: «Hjelp meg å gjøre det selv».

Vi er Bergens eldste og største montessoriskole, og ligger sentralt til i gangavstand fra Oasen bydelssenter og med god kollektivforbindelse.

Viktige datoer

12
mai

Skriftlig trekkfag

12. mai kl. 9:00: opplysning om skriftlig trekkfag

20
mai

Supplerende inntak

Supplerende inntak for skoleåret 2023-2024 er 20. mai 2023

22
mai

Eksamen matematikk

22. mai: eksamen matematikk

22
mai

Eksamen engelsk

22. mai: forberedelsesdag engelsk
23. mai: eksamen engelsk

23
mai

Eksamen norsk

23. mai: forberedelsesdag norsk
24. mai: eksamen norsk hovedmål
25. mai: eksamen norsk sidemål

05
juni

Muntlig trekkfag

5. juni kl. 9:00 – opplysning om muntlig trekkfag

07
juni

Muntlig eksamen

7. juni: muntlig eksamen

14
juni

Ekstradag muntlig eksamen

14. juni: eventuell ekstradag muntlig eksamen

01
november

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er 1. november 2023

Aktuelt

Om Montessoriskolen i Bergen

Montessoriskolen i Bergen er en friskole med elever i 1.-10. klasse, med aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn.

Skolen ble etablert i 1990 og er organisert som en stiftelse.

Vårt formål er å fremme et utdanningsmiljø som sikrer at hver enkelt av våre elever, med bakgrunn i egne evner, vil være best mulig utrustet med de kunnskaper og verdier som er viktige for å bidra meningsfullt i det moderne samfunnet.

Montessoriskolen i Bergen er også med i Trivselsprogrammet. Vi har utvalgte elever som er med i programmet og jobber sammen for å inkludere og aktivisere medelever i utetiden.