Eksamen 2023

Viktige datoer våren 2023

12. mai kl. 9:00 – opplysning om skriftlig trekkfag
22. mai: eksamen matematikk
22. mai: forberedelsesdag engelsk
23. mai: eksamen engelsk
23. mai: forberedelsesdag norsk
24. mai: eksamen norsk hovedmål
25. mai: eksamen norsk sidemål
5. juni kl. 9:00 – opplysning om muntlig trekkfag
7. juni: muntlig eksamen
14. juni: eventuell ekstradag muntlig eksamen

Flere opplysninger om eksamen finner du her:
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-20-254/filer