Første skoledag etter sommerferien

Første skoledag etter ferien er 17. august.